NULL string(0) ""

Uchwała nr III/22/10Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 29 grudnia 2010uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnegoart. 7 ust. 1 pkt.19 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162, poz.1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203z2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 , póz. 128 i Nr 181, póz. 1337 i Dz. U z 2007r. Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173.poz.1218 ,iz2008r. Nr 180 , poz.1111,Nr223,poz.1458 ,z 2009r. Nr 52 , poz.420,NR157,poz.1241 z 2010 r Nr 28,poz.142,poz.146 i Nr 106 poz.675 ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2003r. Nr 96.poz.873 ,z 2004r. Nr 64,poz.593,Nr 116,poz.1203,Nr 210,poz.2135, z 2005r. Nr 155.poz.1298.Nr. 169,poz.1420, Nr 175,poz.1462 i Nr 249 , póz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94,poz.651, z 20008r. Nr 209,poz.1316, z 2009r. Nr 19 , póz. 100 i Nr 22 ,poz.120 Nr 157 póz. 1241 , z 201 Or. Nr 28, póz.28 , póz, 146 i Nr 127 , póz.857), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr III/22/10
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2010


uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

art. 7 ust. 1 pkt.19 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162, poz.1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203z2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 , póz. 128 i Nr 181, póz. 1337 i Dz. U z 2007r. Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173.poz.1218 ,iz2008r. Nr 180 , poz.1111,Nr223,poz.1458 ,z 2009r. Nr 52 , poz.420,NR157,poz.1241 z 2010 r Nr 28,poz.142,poz.146 i Nr 106 poz.675 ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2003r. Nr 96.poz.873 ,z 2004r. Nr 64,poz.593,Nr 116,poz.1203,Nr 210,poz.2135, z 2005r. Nr 155.poz.1298.Nr. 169,poz.1420, Nr 175,poz.1462 i Nr 249 , póz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94,poz.651, z 20008r. Nr 209,poz.1316, z 2009r. Nr 19 , póz. 100 i Nr 22 ,poz.120 Nr 157 póz. 1241 , z 201 Or. Nr 28, póz.28 , póz, 146 i Nr 127 , póz.857), uchwala się, co następuje :


Uchwała (338kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2011, 12:09:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2262