Uchwała nr III/20/2010Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 29 grudnia 2010utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnychart. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28,poz 146 oraz Nr 96, póz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 201 Or. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 6757, uchwala się, co następuje

Uchwała nr III/20/2010
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2010


utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych

art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28,poz 146 oraz Nr 96, póz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 201 Or. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 6757, uchwala się, co następuje


Uchwała (115kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2011, 12:02:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1431