NULL string(0) ""

Uchwała nr III/19/2010Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 29 grudnia 2010uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2011-2016art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z 2010 r Nr 28, póz. 146, Nr 96, póz. 620, Nr 123, póz. 835 i Nr 152, póz. 1020 ) w związku z art 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 , Nr 219, póz. 1706, z 2010 r. Nr 96, póz. 620, Nr 108, póz. 685, Nr 152, póz. 1020 i Nr 161, póz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr III/19/2010
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2010


uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2011-2016

art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z 2010 r Nr 28, póz. 146, Nr 96, póz. 620, Nr 123, póz. 835 i Nr 152, póz. 1020 ) w związku z art 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 , Nr 219, póz. 1706, z 2010 r. Nr 96, póz. 620, Nr 108, póz. 685, Nr 152, póz. 1020 i Nr 161, póz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.)


Uchwała (394kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2011, 11:51:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2150