NULL string(0) ""

Uchwała nr III/17/2010Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 29 grudnia 2010zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2010 rokart. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180,póz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, póz. 142 i 146,Nr 106.poz.675/ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28,póz 1467 oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, póz. 1241) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr III/17/2010
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2010 rok

art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180,póz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, póz. 142 i 146,Nr 106.poz.675/ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, póz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28,póz 1467 oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, póz. 1241) uchwala się , co następuje:


Uchwała (465kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2011, 11:42:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2104