NULL string(0) ""

Uchwała nr I/12/10Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 1 grudnia 2010powołania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony P. Pożarowej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Łabiszynie.art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr223, poz.1458, z2009r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241,z2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, póz. 675) i § 29 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą Nr XXI 1/165/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2005 r. Nr 63) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/12/10
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 1 grudnia 2010


powołania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony P. Pożarowej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Łabiszynie.

art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr223, poz.1458, z2009r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241,z2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, póz. 675) i § 29 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą Nr XXI 1/165/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2005 r. Nr 63) uchwala się, co następuje:


Uchwała (106kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2011, 10:04:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2156