NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/279/10RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 listopada 2010w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2011 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/279/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 listopada 2010


w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620), uchwala się, co następuje:


Uchwała (68kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 listopada 2010, 09:10:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1585