Uchwała nr XXXV/277/10RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 listopada 2010w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591;z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214,poz.1806;z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568; z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz. 1457;z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 ; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.675/ i art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620/ uchwala, się co następuje:

Uchwała nr XXXV/277/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 listopada 2010


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591;z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214,poz.1806;z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568; z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz. 1457;z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 ; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.675/ i art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620/ uchwala, się co następuje:


Uchwała (64kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 listopada 2010, 09:00:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1266