NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/266/10RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 kwietnia 2010w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łabiszyn na lata 2010- 2015.Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457:z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146).

Uchwała nr XXXII/266/10
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 kwietnia 2010


w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łabiszyn na lata 2010- 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457:z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146).


UCHWAŁA NR XXXII/266/10 (84kB) pdf


Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Łabiszyn na lata 2010-2015 pokaż (2577kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 kwietnia 2010, 13:45:59)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (17 lutego 2011, 14:03:21)
Zmieniono: dodano plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2902