NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/234/2009RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 30 grudnia 2009w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2010 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1442 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,poz.1111, z 2009 Nr 223,poz. 1458 i Nr 52,poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984,Nr 82, poz. 560, z 2008r.Nr 180,poz.1112, Nr 209,poz.1317, Nr 216,poz. 1370, z 2009 Nr 216,poz. 1370, Nr 19,poz.100, Nr 227,poz. 1505, Nr 72,poz.619 , Nr 79,poz. 666 i Nr 62 ,poz. 504),

Uchwała nr XXX/234/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1442 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,poz.1111, z 2009 Nr 223,poz. 1458 i Nr 52,poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984,Nr 82, poz. 560, z 2008r.Nr 180,poz.1112, Nr 209,poz.1317, Nr 216,poz. 1370, z 2009 Nr 216,poz. 1370, Nr 19,poz.100, Nr 227,poz. 1505, Nr 72,poz.619 , Nr 79,poz. 666 i Nr 62 ,poz. 504), 

Uchwała plik.pdf (61kB) pdf

Załącznik1 zal1.pdf (29kB) pdf
Załącznik2 zal2.pdf (74kB) pdf
Załącznik3 zal3.pdf (19kB) pdf
Załącznik4 zal4.pdf (68kB) pdf
Załącznik5 zal5.pdf (18kB) pdf
Załącznik6 zal6.pdf (19kB) pdf
Załącznik7 zal7.pdf (23kB) pdf
Załącznik8 zal8.pdf (24kB) pdf
Załącznik9 zal9.pdf (56kB) pdf
Załącznik10 zal10.pdf (62kB) pdf
Załącznik11 zal11.pdf (62kB) pdf
Załącznik12 zal12.pdf (22kB) pdf
Załącznik13 zal13.pdf (56kB) pdf
Załącznik14 zal14.pdf (62kB) pdf

załącznik plik2.pdf (118kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (1 lutego 2010, 13:34:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2237