NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/233/09RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE z dnia 30 grudnia 2009zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2009r Na podstawie art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 z 2006r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 187,poz.1381, Nr 170,poz.1217, 1218 Nr 249,poz.1832 z 2007r. Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791,Nr 140,poz.984 i Nr 82,poz.560, z 2008 r.Nr 180,poz.1112, Nr 209,poz.1317, Nr 216,poz.1370, Nr 227,poz.1505, z 2009r. Nr 19,poz.100/ i art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420/

Uchwała nr XXX/233/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2009r

Na podstawie art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 z 2006r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 187,poz.1381, Nr 170,poz.1217, 1218 Nr 249,poz.1832 z 2007r. Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791,Nr 140,poz.984 i Nr 82,poz.560, z 2008 r.Nr 180,poz.1112, Nr 209,poz.1317, Nr 216,poz.1370, Nr 227,poz.1505, z 2009r. Nr 19,poz.100/ i art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420/


Uchwała plik.pdf (621kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (1 lutego 2010, 13:20:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2252