NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/237/09RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2009w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2010 Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162, poz.1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, z2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181, poz.1337 i Dz. U z 2007r. Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173,poz.1218 ,i z 2008r. Nr 180 , poz.1111,Nr 223,poz.1458 ,z 2009r. Nr 52 , poz.420) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2003r. Nr 96.poz.873 ,z 2004r. Nr 64,poz.593,Nr 116,poz.1203,Nr 210,poz.2135, z 2005r. Nr 155,poz.1298,Nr. 169,poz.1420, Nr 175,poz.1462 i Nr 249 , poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94,poz.651, z 20008r. Nr 209,poz.1316, z 2009r. Nr 19 , poz. 100 i Nr 22 ,poz.120).

Uchwała nr XXX/237/09
RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2010 Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162, poz.1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, z2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 , poz. 128 i Nr 181, poz.1337 i Dz. U z 2007r. Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173,poz.1218 ,i z 2008r. Nr 180 , poz.1111,Nr 223,poz.1458 ,z 2009r. Nr 52 , poz.420) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2003r. Nr 96.poz.873 ,z 2004r. Nr 64,poz.593,Nr 116,poz.1203,Nr 210,poz.2135, z 2005r. Nr 155,poz.1298,Nr. 169,poz.1420, Nr 175,poz.1462 i Nr 249 , poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94,poz.651, z 20008r. Nr 209,poz.1316, z 2009r. Nr 19 , poz. 100 i Nr 22 ,poz.120).


Uchwała plik.pdf (53kB) pdf

Załącznik plik1.pdf (94kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2010, 15:13:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2269