NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/230/09RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 25 listopada 2009w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111. Nr 223 poz.1458; z 2009r Nr 52 poz. 420/ w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825;Z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009r. Nr56 poz. 458 /, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity; Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847;z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz. 1463; z 2009r Nr 56 poz.458/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym / Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825;z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz.458/

Uchwała nr XXIX/230/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111. Nr 223 poz.1458; z 2009r Nr 52 poz. 420/ w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825;Z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009r. Nr56 poz. 458 /, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity; Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847;z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz. 1463; z 2009r Nr 56 poz.458/ oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym / Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825;z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz.458/


Uchwała .......... plik.pdf (59kB) pdf


Załącznik nr1   plik1.pdf (82kB) pdf
Załącznik nr2   plik2.pdf (113kB) pdf
Załacznik nr3   plik3.pdf (62kB) pdf
Załacznik nr4   plik4.pdf (74kB) pdf
Załacznik nr5   plik5.pdf (109kB) pdf
Załącznik nr6   plik6.pdf (121kB) pdf
Załącznik nr7   plik7.pdf (83kB) pdf
Załacznik nr8   plik8.pdf (70kB) pdf
Załacznik nr9   plik9.pdf (96kB) pdf
Załącznik nr10 plik10.pdf (101kB) pdf
Załącznik nr11 plik11.pdf (62kB) pdf
Załącznik nr12 plik12.pdf (62kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 grudnia 2009, 09:30:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3142