NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/175/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 30 grudnia 2008ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 18, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111) art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z 2003r. Nr 52, poz.452, z 2004r. Nr 96, poz.959, z 2005r. Nr 100, poz. 835, Nr 100, poz.836, z 2006r. Nr 191, poz. 1410, z 2007r. Nr 89, poz. 590, z 2008r. Nr 163, poz. 1015) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXI/175/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2008


ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 18, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111) art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z 2003r. Nr 52, poz.452, z 2004r. Nr 96, poz.959, z 2005r. Nr 100, poz. 835, Nr 100, poz.836, z 2006r. Nr 191, poz. 1410, z 2007r. Nr 89, poz. 590, z 2008r. Nr 163, poz. 1015) uchwala się, co następuje


Uchwała plik.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (21 stycznia 2009, 08:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2424