NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/174/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 30 grudnia 2008nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubostroniu Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U z 2002r r 23. poz. 220, Dz.U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002r . Nr 113 poz. 984,Dz.U.z 2002r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003r.Nr 80 poz.717, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz.1568,Dz.U. z 2004r. nr 102 poz. 1055,Dz.U. z 2004r. Nr 116 poz.1203,Dz.U. z 2005r, Nr 172 poz.1441,Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz.1457,Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128 ,Dz. U. z 2006r. Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327 ,Dz. U. z 2007r. Nr 138 poz. 974,Dz.U. z 2007r . Nr 173 poz. 1218 i Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111) oraz § 3 Uchwały Nr XIII/91/2007 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXI/174/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2008


nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lubostroniu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U z 2002r r 23. poz. 220, Dz.U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002r . Nr 113 poz. 984,Dz.U.z 2002r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003r.Nr 80 poz.717, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz.1568,Dz.U. z 2004r. nr 102 poz. 1055,Dz.U. z 2004r. Nr 116 poz.1203,Dz.U. z 2005r, Nr 172 poz.1441,Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz.1457,Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128 ,Dz. U. z 2006r. Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327 ,Dz. U. z 2007r. Nr 138 poz. 974,Dz.U. z 2007r . Nr 173 poz. 1218 i Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111) oraz § 3 Uchwały Nr XIII/91/2007 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata uchwala się, co następuje


Uchwała plik.doc (31kB) plik

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (21 stycznia 2009, 08:44:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2615