NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/170/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 30 grudnia 2008uchwalenia programu współpracy na rok 2009 Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnegoNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz.1337 i Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 i z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2003r. Nr 96, poz.873 z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135 z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94, poz.651) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXI/170/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2008


uchwalenia programu współpracy na rok 2009 Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz.1337 i Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 i z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2003r. Nr 96, poz.873 z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135 z 2005r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 94, poz.651) uchwala się, co następuje


Uchwała plik.doc (58kB) plik

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (21 stycznia 2009, 08:27:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2684