NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/169/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 30 grudnia 2008wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę ŁabiszynNa podstawie art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 , Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łabiszynie uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXI/169/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2008


wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łabiszyn

Na podstawie art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 , Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łabiszynie uchwala się, co następuje


Uchwała plik.doc (41kB) plik

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (21 stycznia 2009, 08:23:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2579