NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/163/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 5 listopada 2008w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt.2 i art.168 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. Nr 249 , poz. 2104, Nr 169, poz. 1420z 2006r. Nr 45 , poz. 319, Nr 104 , poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170 , poz.1217, Nr 170poz.1218, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 88 , poz.587, Nr 115 , poz.791, Nr 140 , poz. 984 i Nr 82, poz.560) oraz art. 7 ust. 1 pkt.3 , art.18 ust. 2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz .U z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558 , Nr 113 , poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz.1806, z 2003r.Nr 80,poz.717 , Nr 162 , poz.1568 , z 2004r. Nr 102, poz.1055 , Nr 116 , poz.1203, z 2005r.Nr 172, poz.1441 , Nr 175 , poz.1457 , z 2006r. Nr 17 , poz. 128 , Nr 181, poz.1337, z 2007r.Nr 48,poz.327, Nr 138 , poz.974 , Nr 173 , poz.1218) uchwala się , co następuje :

Uchwała nr XX/163/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 5 listopada 2008


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt.2 i art.168 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. Nr 249 , poz. 2104, Nr 169, poz. 1420z 2006r. Nr 45 , poz. 319, Nr 104 , poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170 , poz.1217, Nr 170poz.1218, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 88 , poz.587, Nr 115 , poz.791, Nr 140 , poz. 984 i Nr 82, poz.560) oraz art. 7 ust. 1 pkt.3 , art.18 ust. 2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz .U z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558 , Nr 113 , poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz.1806, z 2003r.Nr 80,poz.717 , Nr 162 , poz.1568 , z 2004r. Nr 102, poz.1055 , Nr 116 , poz.1203, z 2005r.Nr 172, poz.1441 , Nr 175 , poz.1457 , z 2006r. Nr 17 , poz. 128 , Nr 181, poz.1337, z 2007r.Nr 48,poz.327, Nr 138 , poz.974 , Nr 173 , poz.1218) uchwala się , co następuje :


Uchwała plik.doc (26kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (21 listopada 2008, 11:52:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2386