NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/157/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 5 listopada 2008w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek nr 886/1 i 909 oraz działek nr 888/1, 910, 914/2, 914/3 miejscowości Nowe Dąbie, gmina ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,Dz. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138 , poz. 974 , Nr 173, poz. 1218)/ oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 , poz. 717, z 2004r. Nr 6 ,poz.41, Nr 141, poz. 1492 , z 2005r. Nr 113,poz.954, Nr 130, poz. 1087 , z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XX/157/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 5 listopada 2008


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek nr 886/1 i 909 oraz działek nr 888/1, 910, 914/2, 914/3 miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ,Dz. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055,Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138 , poz. 974 , Nr 173, poz. 1218)/ oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 , poz. 717, z 2004r. Nr 6 ,poz.41, Nr 141, poz. 1492 , z 2005r. Nr 113,poz.954, Nr 130, poz. 1087 , z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635) uchwala się , co następuje:


Uchwała plik.doc (37kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (21 listopada 2008, 10:01:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2492