NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/152/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 5 listopada 2008w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Łabiszyn na lata 2007-2013.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), uchwala się ,co następuje:

Uchwała nr XX/152/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 5 listopada 2008


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Łabiszyn na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), uchwala się ,co następuje:


Uchwała plik.doc (30kB) word
Załącznik do uchwały plik1.doc (128kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (21 listopada 2008, 09:27:53)

Ostatnia zmiana: Bartosz Czyżewski (21 listopada 2008, 09:30:21)
Zmieniono: Dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1605