Uchwała nr XX/151/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 5 listopada 2008w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23. poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 31 ust 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378, z 2008r. Nr 134, poz. 850), uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XX/151/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 5 listopada 2008


w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabiszynie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23. poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 31 ust 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378, z 2008r. Nr 134, poz. 850), uchwala się , co następuje:


Uchwała plik.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (21 listopada 2008, 09:26:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1265