Uchwała nr XX/148/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 5 listopada 2008w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, nr 102 poz. 1055; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116 poz.730) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/148/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 5 listopada 2008


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, nr 102 poz. 1055; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116 poz.730) uchwala się, co następuje:


Uchwała plik.doc (33kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (21 listopada 2008, 09:13:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1300