NULL string(0) ""

Uchwała nr XX/145/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 5 listopada 2008w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.1828, Dz. U. z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz.730) uchwala, się co następuje:

Uchwała nr XX/145/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 5 listopada 2008


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.1828, Dz. U. z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz.730) uchwala, się co następuje:


Uchwała plik.doc (39kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (21 listopada 2008, 09:03:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1552