NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/142/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 10 września 2008w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w ŁabiszynieNa podstawie art. 21 i 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23. poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218) oraz § 29 ust. 3 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą Nr XXII/165/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r. Nr 63, poz. 1205)

Uchwała nr XIX/142/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 10 września 2008


w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Łabiszynie

Na podstawie art. 21 i 24 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23. poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218) oraz § 29 ust. 3 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą Nr XXII/165/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r. Nr 63, poz. 1205)


Uchwała plik.doc (29kB) plik

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (16 września 2008, 13:35:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2023