NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/91/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lataNa podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 , Dz. U z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz .717 , Nr 162 poz.1568,Dz.U. z 2004r. nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r, Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457,Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz. 1337 i Dz. U. z 2007r. nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 34 ust.6 , art.37 ust.3 , art.68 ust.1 , art.70 ust. 4 ,art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ) Dz. U Nr 261 poz. 2603 z 2004r. Nr 281 poz. 2782,Dz.U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087,Dz.U. Nr 169 poz. 1420 i Dz. U. Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Dz. U. Nr 104 poz. 708 i Dz. U. Nr 220 poz.1600 i 1601 , z 2007r. Dz. U. Nr 69 poz. 468 i Nr 173 poz. 1218)

Uchwała nr XIII/91/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 , Dz. U z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz .717 , Nr 162 poz.1568,Dz.U. z 2004r. nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r, Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457,Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz. 1337 i Dz. U. z 2007r. nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 ) oraz art. 34 ust.6 , art.37 ust.3 , art.68 ust.1 , art.70 ust. 4 ,art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ) Dz. U Nr 261 poz. 2603 z 2004r. Nr 281 poz. 2782,Dz.U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087,Dz.U. Nr 169 poz. 1420 i Dz. U. Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Dz. U. Nr 104 poz. 708 i Dz. U. Nr 220 poz.1600 i 1601 , z 2007r. Dz. U. Nr 69 poz. 468 i Nr 173 poz. 1218)


Uchwała plik.doc (56kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (7 stycznia 2008, 15:03:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2530