NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/93/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju wsi Jeżewo na lata 2007-2013Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457:z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

Uchwała nr XIII/93/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju wsi Jeżewo na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457:z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)


Uchwała plik.doc (28kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (7 stycznia 2008, 15:01:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2409