Uchwała nr XIII/85/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Łabiszynie. Na podstawie art.25 ust. 4-8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457:z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 po.710)

Uchwała nr XIII/85/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Na podstawie art.25 ust. 4-8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457:z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 po.710)


Uchwała plik.doc (36kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (7 stycznia 2008, 15:00:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2341