NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/94/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na terenie gm. ŁabiszynNa podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz D z .U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.12-18 ) oraz art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635)

Uchwała nr XIII/94/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na terenie gm. Łabiszyn

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz D z .U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.12-18 ) oraz art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635)


Uchwała plik.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (7 stycznia 2008, 14:58:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2446