NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/92/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153 ,poz.1271, Nr 214 , poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz.1457 , z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138 , poz. 974, Nr 173, poz.1218 )

Uchwała nr XIII/92/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153 ,poz.1271, Nr 214 , poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz.1457 , z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138 , poz. 974, Nr 173, poz.1218 )


Uchwała plik.doc (31kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (7 stycznia 2008, 14:42:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2591