NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/88/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę ŁabiszynNa podstawie art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 , Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łabiszynie i Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy

Uchwała nr XIII/88/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łabiszyn

Na podstawie art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 , Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łabiszynie i Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy


Uchwała plik.doc (43kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (7 stycznia 2008, 14:40:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2734