NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/81/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie : zmiany uchwały nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwalającej budżet Gminy Łabiszyn na 2007rart.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 z 2006r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 187,poz.1381, Nr 170,poz.1217, 1218 Nr 249,poz.1832 z 2007r. Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791,Nr 140,poz.984 i Nr 82,poz.560/ i art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80,poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203, z 2005 r.Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457 i 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337 z 2007r. Nr 48,poz. 327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218

Uchwała nr XIII/81/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie : zmiany uchwały nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwalającej budżet Gminy Łabiszyn na 2007r

art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 z 2006r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 187,poz.1381, Nr 170,poz.1217, 1218 Nr 249,poz.1832 z 2007r. Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791,Nr 140,poz.984 i Nr 82,poz.560/ i art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80,poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203, z 2005 r.Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457 i 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337 z 2007r. Nr 48,poz. 327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218


Uchwała plik.doc (34kB) word

załącznik nr 1 plik1.pdf (77kB) pdf

załącznik nr 2 plik2.pdf (94kB) pdf

uzasadnienie plik3.doc (31kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (7 stycznia 2008, 12:14:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2382