NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/70/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 17 października 2007w sprawie : nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Lubostroniu.na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz § 3 pkt. 3 uchwały Nr XVIII/164/2000 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 września 2000 r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszyn /

Uchwała nr XI/70/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 17 października 2007


w sprawie : nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości położonej w Lubostroniu.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz § 3 pkt. 3 uchwały Nr XVIII/164/2000 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 września 2000 r., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łabiszyn /uchwała plik.doc (143kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (12 listopada 2007, 14:38:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1677