NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/68/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 17 października 2007w sprawie : wyboru ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Szubinie na kadencję 2008-2011. na podstawie : art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r., Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r., Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r., Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i poz. 2703, z 2005 r., Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 2104, z 2006 r., Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r., Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974/

Uchwała nr XI/68/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 17 października 2007


w sprawie : wyboru ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Szubinie na kadencję 2008-2011.

na podstawie : art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r., Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r., Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r., Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i poz. 2703, z 2005 r., Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 2104, z 2006 r., Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r., Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974/


metryczka


Opublikował: Artur Czaja (9 listopada 2007, 15:11:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1652