Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Drugi przetarg: "PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO PAŁUCKIE W TECHNOLOGII NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ Z POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM NAWIERZCHNI EMULSJĄ I GRYSAMI"
rejestr zmian informacji

dodano sprostowanie
Data: 2008-08-27 11:50:41
Autor: Bartosz Czyżewski
poprawiona datę w SIWZ
Data: 2008-08-22 09:56:15
Autor: Bartosz Czyżewski
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »