Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn w 2022r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.7.2021
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 3 grudnia 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 i Art. 255 pkt. 2, w związku z art. 226 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp, odrzuca ofertę złożoną przez ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań w Części 1 i Części 2 przedmiotu zamówienia, ze względu na błędy w obliczeniu ceny. W związku z tym, że złożone oferty były jednymi ofertami w postępowaniu, informujemy o unieważnieniu postępowania.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)