Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy z negocjacją
nr sprawy: IGM.271.12.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 25 stycznia 2024  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: WIMAR Sp. z o. o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo za cenę 2 150 040,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 95,77 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)