Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Łabiszyn na rok 2024 - 2025.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.11.2023
wartość: powyżej 'progów unijnych' na podst. ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 listopada 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. ul. Metalowców 4 , 58-100 Świdnica za cenę 9 566 217,42 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Świadczenie usług cateringu dla dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy z negocjacją
nr sprawy: IGM.271.10.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 21 września 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EWA” Ewa Nowak ul. Plac 1000-lecia 4 89-210 Łabiszyn za cenę 107 640,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej Łabiszyn Wieś - Ojrzanowo

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy z negocjacją
nr sprawy: IGM.271.9.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 15 września 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Dromaks Piotr Myszkier ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz za cenę 829 640,91 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy z negocjacją
nr sprawy: IGM.271.6.2023
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 29 czerwca 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Certa Sp. z o. o. ul. Wrzosowa 20 62-240 Trzemeszno za cenę 2 341 478,55 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy z negocjacją
nr sprawy: IGM.271.8.2023
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 9 czerwca 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy PZP, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak, Rudki 9/2 62-240 Trzemeszno za cenę: 1 106 692, 99 zł Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji przez Gminę Łabiszyn w 2023r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.7.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 11 maja 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8 w Bydgoszczy za cenę 562 533,76 zł brutto (w skład której wchodzą szacowane opłaty i prowizje ponoszone przez Zamawiającego w trakcie spłaty kredytu) . Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Obórznia - Nowe Dąbie dz. nr 234/5 - Obórznia i 84, 58, 32/1, 62 Nowe Dąbie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy z możliwością negocjacji
nr sprawy: IGM.271.3.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 16 marca 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę GABRODROG Paweł Kubicki Sp. z o.o ul. Kasztanowa 19 88-400 Żnin za cenę 1 098 066,23 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 94,64 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.27.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 12 stycznia 2023  09:00
wynik postępowania: w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w części I nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 2. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w części II Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18 41-940 Piekary Śląskie.  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)