Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn w 2022r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.8.2021
wartość: powyżej 130000 zł
termin składania ofert: 17 grudnia 2021  10:30
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 ust. 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: ENEA S.A. Pastelowa 8 60-198 Poznań . Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty, za kwotę: Części 1: 467 898,61 zł brutto; Część 2: 713 851,86 zł brutto. 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn w latach 2022 - 2023

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.6.2021
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty, za kwotę: 7 203 604,10 zł brutto 

zamówienie na:

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Jabłowo Pałuckie, Smerzyn, Ojrzanowo

zamawiający: Gmina Łabiszn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.4.2021
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 13 maja 2021  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG", ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław za cenę 725 430,51 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie prowadzonego postępowania (platforma zakupowa)  

zamówienie na:

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielki Sosnowiec, gmina Łabiszyn od km 0+505 do km 2+502,97 znak sprawy: IGM.271.3 .2021

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.3.2021
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 23 kwietnia 2021  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: El-Kajo Sp. z o. o. ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz za cenę 706 516,31 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie prowadzonego postępowana (platforma zakupowa) 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru archeologicznego dla zadania pn. Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
nr sprawy: IGM.271.2.2021
wartość: poniżej 130 000,00 zł brutto
termin składania ofert: 8 marca 2021  12:00
wynik postępowania: W prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczącym pełnienia nadzoru archeologicznego dla zadania pn. Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Pracownie Archeologiczna ARCHEO Aneta Trzcińska – Kałużna ul. Kaliska 7/1, 85-602 Bydgoszcz za cenę 6 100,00 zł  

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
nr sprawy: IGM.271.1.2021
wartość: poniżej 130 000 zł
termin składania ofert: 5 marca 2021  12:00
wynik postępowania: W prowadzonym zapytaniu ofertowym dotyczyła pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Usług Technicznych Wiesław Nurski, Kołuda Mała 47, 88-160 Janikowo za cenę 24 600,00 zł  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.7.2020
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 lutego 2021  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: WIMAR Sp. z o. o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo za cenę 3 478 159,79 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 85,65 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty opisanych w SIWZ.  

zamówienie na:

Dostawa autobusu 24 osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.8.2020
wartość: ponizej 214000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Bus-Center Tomasz Gad ul. Spacerowa 26B, 26-067 Strawczyn za cenę 311 190,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 99 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty opisanych w SIWZ. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)