Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b
nr sprawy: 2501/OP/R1/2020/P
wartość: 418171.68 zł netto
termin składania ofert: 30 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: W związku z ochroną praw wyłącznych, wynikającą z prawa własności oświetlenia drogowego znajdującego się na terenie gminy Łabiszyn, Zamawiający po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą (firmą Enea Oświetlenie) udzielił zamówienia z wolnej ręki i podpisał umowę na okres od dnia 01.01.2021 do dnia 30.06.2022r. na cenę łączną 483 759.00 zł brutto 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.6.2020
wartość: poniżej 2014 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Kujawsko – Pomorski Transport Samochodow S.A. ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek za cenę 617 414,40 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn w roku 2021

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.5.2021
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2020  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 3 090 923,17 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty 

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.4.2020
wartość: Poniżej 214 000,00 Euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do realizacji zamówienia w: -Części 1 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w zakresie taryf: C11, G11, C12a, C12b, C21, wybrano ofertę złożoną przez firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 591 077,45 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty – cena – waga 100%; -Części 2 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w zakresie taryfy C11o wybrano ofertę złożoną przez firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 277 538,90 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – waga 100%.  

zamówienie na:

: Usługi sprzętowo – transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.1.2020
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 11 marca 2020  11:00
wynik postępowania: prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Usługi Sprzętem Budowlanym MAG-DAR Dariusz Kończal, Wymysłowo 11a, 89-200 Szubin, za łączną szacunkową wartość zamówienia: 327 672,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Dostawę kruszywa na teren gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.3.2020
wartość: ponizej 221 000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2020  11:15
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz, za łączną szacunkową wartość przedmiotu zamówienia: 132 225,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.2.2020
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2020  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych TERRAZZO Jacek Kulupa, Kąkolewice 31, 64-840 Budzyń, za cenę 111 868,50 zł brutto  

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)