Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap II

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.16.2018
wartość: 2 399 933,12
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:WIMAR Sp. z o. o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo za cenę 1 958 919,45 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty opisanych w SIWZ. 

zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.17.2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: PKS w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 58, skr. poczt. 21. 85-097 Bydgoszcz za cenę 474 320,00 zł brutto  

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.15.2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do realizacji zamówienia wybrano: a) w części 1: firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 862 411,67 zł brutto; b) w części 2: firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 288 063,08 zł brutto  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – Etap III

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe poniżej 30 000 euro
nr sprawy: IGM.271.14.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 1 października 2018  15:30
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: ABRYS Technika Sp. z o. o. ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań w wysokości 57 635,91 zł brutto 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łabiszyn w roku 2019

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.12.2018
wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 1 614 816,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.11.2018
wartość: ponizej 221 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. H. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz cenę 96 876,64 zł.  

zamówienie na:

Budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.10.2018
wartość: ponizej 5548000
termin składania ofert: 4 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:Budowę Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn za cenę 264 372,29 zł brutto  

zamówienie na:

Budowę pola namiotowego z budynkiem gospodarczym z częścią higieniczno – sanitarną na Łabiszyńskiej Wyspie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.5.2018
wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: 1. W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę pola namiotowego z budynkiem gospodarczym z częścią higieniczno - sanitarną na Łabiszyńskiej Wyspie, w którym Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części postępowania dotyczące: a) Część 1: Budowy zaplecza gospodarczego; b) Część 2: Wyposażenia pomieszczenia gospodarczego. 2. W części 1 dotyczącej Budowy zaplecza gospodarczego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn za cenę 196 275,42 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert. 3. W części 2 dotyczącej Wyposażenia pomieszczenia gospodarczego nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia w części 2.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej Smerzyn - Klotyldowo

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.7.2018
wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:Modernizację drogi gminnej Smerzyn - Klotyldowo, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za cenę 379 684,42 zł brutto  

zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 130104C w miejscowości Jeżewice

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.4.2018
wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont drogi gminnej nr 130104C w miejscowości Jeżewice, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Rafał Szymczak P.H.U. ul. Jackowskiego 2 89-100 Nakło n/Notecią za cenę 273 037,25 zł brutto  

zamówienie na:

Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.1.2018
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na:Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską na terenie gminy Łabiszyn, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez P.H.U.T. Autotransport Paweł Konopa, Smerzyn 60, 89-210 Łabiszyn, za cenę 511 060,00 zł brutto  

zamówienie na:

Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.2.2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 5 lutego 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych TERRAZZO Jacek Kulupa, Kąkolewice 31, 64-840 Budzyń, za cenę 329 025,00 zł brutto  

zamówienie na:

Dostawa kruszywa na teren gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.3.2018
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 5 lutego 2018  11:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Dostawę kruszywa na teren gminy Łabiszyn, za szacunkową wartość przedmiotu zamówienia 217 710,00 zł brutto  

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)