Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łabiszyn w roku 2017

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.15.2016
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzony postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę: Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy S.A. ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek za cenę 235 970,70 zł brutto  

zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.14.2016
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2016  12:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez ENEA S. A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za szacunkową łączną cenę 619 358,23 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę na: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.13.2016
wartość: 258300,00
termin składania ofert: 16 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: w zakresie Części I: Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń za cenę 96 393,24 zł. W/w firma złożyła ważną i kompletną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 77,55 pkt. w zakresie części II: Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych TUW ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz za cenę 90 045,00 zł. W/w firma złożyła ważną i kompletną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 74,73 pkt. w zakresie części III: Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń za cenę 4 080,00 zł. W/w firma złożyła ważną i kompletną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 60 pkt. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Jeżewo - Ojrzanowo, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.12.2016
wartość: 369000,00 brutto
termin składania ofert: 12 września 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Kowalski Budownictwo ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za cenę 201 505,45 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę na: Przebudowę drogi gminnej Jeżewo - Ojrzanowo, uzyskując ocenę w wysokości 93,33 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 60%, rękojmia 40%. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 6 ofert a kolejne uzyskały następujące oceny punktowe zawarte w informacji o wyniku przetargu IGM.271.12.2016  

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.11.2016
wartość: 480000,00 zł
termin składania ofert: 22 sierpnia 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy PAŁUKI w Żninie, ul. 700- lecia 41, 88-400 Żnin za szacunkową cenę kredytu (odsetek) w wysokości 129 738,57 zł (marża 1,0%, prowizja przygotowawcza 0 zł). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100% (100 pkt.). 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.10.2016
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S A Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, za cenę 340 575,11 zł brutto (rękojmia: 72 miesiące). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Przebudowę drogi gminnej nr 130103C w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 90% (90 pkt.), rękojmia – 10% (10 pkt.). Kolejna oferta otrzymała następującą ocenę punktową Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin – 87,47 pkt. (cena: 390 790,79 zł brutto – 78,44 pkt., rękojmia: 65 miesięcy – 9,03 pkt.) Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu zostały odrzucone oferty złożone przez: • Skanska S. A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-119 Warszawa, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Bydgoszczy ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz. (cena: 382 976,96 zł brutto, rękojmia 60 miesięcy) • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG sp z o. o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław (cena: 385 953,58 zł brutto, rękojmia 72 miesiące)  

zamówienie na:

Dostawa kostki betonowej typu starobruk na potrzeby inwestycji związanej z rewitalizacją Placu 1000-lecia w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.9.2016
wartość: 313000,00
termin składania ofert: 9 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Terrazzo Kąkolewice dz. Nr 60 oddział Os. Cechowe 15, 64-840 Budzyń: Część I - 116 358,00 zł brutto, uzyskując ocenę 95,25 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert: cena 60% (60 pkt.) jakość i estetyka wykonania 40% (35,25 pkt.) Część II - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie w danej części, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta, Część III - 57 121,20 zł brutto, uzyskując ocenę w wysokości 62,91 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 60% (26,91 pkt.) jakość i estetyka wykonania 40% (36 pkt.) Część IV - 33 796,71 zł brutto, uzyskując ocneę w wysokości 63,94 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert cena 60% (26,91 pkt.) jakość i estetyka wykonania 40% (37,25 pkt.)  

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn w 2016 roku

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.8.2016
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:Pro - Eko Serwis Sp. z o. o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin za cenę 55 568,75 zł. Termin wykonania zamówienia do dnia 3.10.2016r. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn w 2016 roku, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 90%, termin wykonania zamówienia 10%.  

zamówienie na:

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łabiszyn Wieś, Smogorzewo

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.7.2016
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG sp z o. o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław za cenę 126 691,48 zł brutto (rękojmia – 60 miesięcy). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łabiszyn Wieś, Smogorzewo, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 90% (90 pkt.), rękojmia – 10% (10 pkt.).  

zamówienie na:

Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2016r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.5.2016
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 4 marca 2016  10:15
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez DROG-BET Łukasz Kowalski. W związku z uchylaniem od podpisania umowy przez w/w firmę, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę najkorzystniejszą z pozostałych, tj. firmę Przedsiębiorstwo produkcyjno - Handlowo - Usługowo - Transportowe AUTOTRANSPORT Paweł Konopa Smerzyn 67, 89-210 Łabiszyn. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę, uzyskując ocenę w wysokości 79,04 pkt z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty : cena - 90 % (90 pkt.) czas do podjęcia pracy sprzętu przez Wykonawcę - 10% (l0 pkt.) 

zamówienie na:

Dostawa podsypki cementowo - piaskowej na teren gminy Łabiszyn w 2016r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.2.2016
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZEN - BUD Błażejewski Zenon, ul. Powstańców Wielkopolskich 46, 89-210 Łabiszyn za cenę 130 626,00 zł brutto, w terminie dostawy: 1 godziny dla 1m3, 3 godzin dla 6m3, 5 godzin powyżej 6m3 od momentu zgłoszenia podsypki. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty : cena - 88 % (88 pkt.) termin dostawy 12 % (12 pkt.) w tym dla dostawy: 1 m3 podsypki - 4% (4pkt.); 6m3 - 4% (4pkt); powyżej 6m3 - 4% (4 pkt.)  

zamówienie na:

Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2016r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.3.2016
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Terrazzo Kąkolewice dz. Nr 60 oddział Os. Cechowe 15, 64-840 Budzyń za cenę 105 976,80 zł brutto. Wykonawca zapewni dostawę w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty : cena - 95 % (95 pkt.), termin dostawy: 5% (5 pkt.)  

zamówienie na:

Dostawa kruszywa ceglano - betonowego na teren gminy Łabiszyn w 2016r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.1.2016
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 10 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Bydgoskie Przędsiebiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Glinki 148, 85-861 Bydgoszcz za cenę 210 330,00 zł brutto, Wykonawca zapewni transport w ilości 400t kruszywa w ramach jednego zlecenia (dziennie). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę, uzyskując ocenę w wysokości 94 pkt z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty : cena - 90 % (90 pkt.) dzienna ilość dostawy 10 % (10 pkt.)  

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)