Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.6.2015
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2015  12:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez ENEA S. A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 572 915,67 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Świadczenie usługi kompleksowej polegajacej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100% 

zamówienie na:

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Władysławowo od km 0+000-1+470 dz. nr 103, 155, 22.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.5.2015
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Drog-Bet Łukasz Kowalski ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za cenę 318 199,17 zł brutto (rękojmia na wykonane roboty budowlane: 72 miesięcy). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty : cena - 90 % (90 pkt.) rękojmia 10 % (10 pkt.) 

zamówienie na:

Remont elewacji Zespołu Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.4.2015
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2015  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę Remontowo – Budowlaną „MAŁY” Roman Kawczyński Józefkowo 25A, 87-630 Skępe za cenę 96 656,80 zł brutto (rękojmia na wykonane roboty budowlane: 72 miesiące). Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Remont elewacji Zespołu Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 91% (91 pkt.), rękojmia – 9% (9 pkt.). 

zamówienie na:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁABISZYN

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.2.2015
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 2 527 200,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 90% (90 pkt). Kryterium społeczne – 10%. (zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy: 13 osób – 10 pkt) 

zamówienie na:

DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŁABISZYN W 2015 ROKU

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.3.2015
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: IMAK Krzysztof Szymczak ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice za cenę 52 574,65 zł brutto. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2015r. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn w 2015 roku, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 95%, termin wykonania zamówienia 5 %. 

zamówienie na:

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI WŁADYSŁAWOWO, GMINA ŁABISZYN

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.1.2015
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 16 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn – Lider Konsorcjum, DARKO Dariusz Stypczyński, Jadowniki Rycerskie 43A 88-400 Żnin – Pratner Konsorcjum, za cenę 222 178,09 zł brutto (termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2015r.) Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Budowę świetlicy wiejskiej we wsi Władysławowo, gmina Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 95% (95 pkt.), termin wykonania zamówienia – 5% (5 pkt.). 

zamówienie na:

Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2015r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.21.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2015  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Terrazzo mgr inż. Jacek Kulupa Kąkolewice dz. Nr 60 oddział Os. Cechowe 15, 64-840 Budzyń za cenę 267 168,30 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2015r., uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -99% (99 pkt.), termin dostawy - 1% (1 pkt).  

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)