Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Dostawa podsypki cementowo - pisakowej na teren gminy Łabiszyn w 2015r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.19.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZEN - BUD Zenon Błażejewski, ul. Powstańców Wielkopolskich 46, 89-210 Łabiszyn za cenę 137 391,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę podsypki cementowo - pisakowej na teren gminy Łabiszyn w 2015r., uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -90% (90 pkt.), termin dostawy - 10% (10 pkt).  

zamówienie na:

Dostawa kruszywa ceglano - betonowego na teren gminy Łabiszyn w 2015r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.20.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo - Transportowe REN - TRANS Sp. z o. o. ul. Budowlana 2 85-874 Bydgoszcz, za cenę 215 496,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę kruszywa ceglano - betonowego na teren gminy Łabiszyn w 2015r., uzyskując ocenę w wysokości 95 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -90% (90 pkt), dzienna ilość dostawy - 10% (5 pkt.).  

zamówienie na:

Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2015r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.17.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Transportowe AUTOTRANSPORT Paweł Konopa za cenę 424 350,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Usługi sprzętowo – transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2015r. uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. Kolejna oferta otrzymała następującą ocenę punktową: Drog-Bet Łukasz Kowalski ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin – 88,40 pkt. (cena: 480 007,50 zł brutto) w prowadzonym postepowaniu została odrzucona oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANS – POM” Piotr Pomagier Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław 2 (cena oferty 311 313,00 zł brutto) - oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.16.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 551 260,57 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -90%, doświadczenie w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych - 10%.  

zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.14.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 1 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: ENEA S. A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 615 509,69 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby gminy Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Łabiszyn w sezonie 2014/2015 - przetarg powtórzony w części dotyczącej Zadania 1

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.15.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 19 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyło Gospodarstwo Rolne Ewa Gotowska, Pszczółczyn 46, 89-210 Łabiszyn. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 90 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 90 pkt (77,76 zł za 1 km odśnieżania), doświadczenie w odśnieżaniu dróg i ulic publicznych 0 pkt. (0 lat doświadczenia) 

zamówienie na:

Uporządkowanie systemu wodno - ściekowego dla miasta Łabiszyna

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.12.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: TECHWATER Marek Jarosz, ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz za cenę ryczałtową 2 679 572,48 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Uporządkowanie systemu wodno - ściekowego dla miasta Łabiszyna, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn w sezonie 2014/2015

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.13.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zadanie 2 PPH Rolsad Sp z o. o. Lubostroń 15, 89-210 Łabiszyn. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 90 pkt (97,20 zł za 1 km odśnieżania), doświadczenie w odśnieżaniu dróg i ulic publicznych 10 pkt. (3 lata doświadczenia) Zadanie 3 Usługi Transportowo - Koparkowe Maria Adamska, Nowe Dąbie 67, 89-210 Łabiszyn. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 90 pkt (88 zł za 1 km odśnieżania), doświadczenie w odśnieżaniu dróg i ulic publicznych 10 pkt. (3 lata doświadczenia) Zadanie 4 Gospodarstwo Rolne Robert Garstecki, Nowe Dąbie 38, 89-210 Łabiszyn. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 90 pkt (97,20 zł za 1 km odśnieżania), doświadczenie w odśnieżaniu dróg i ulic publicznych 10 pkt. (2 lata doświadczenia) Zadanie 5 Zakład Remontowo - Budowlany Zygmunt Kubiński, Obórznia 7, 89-210 Łabiszyn. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 90 pkt (75 zł za 1 km odśnieżania), doświadczenie w odśnieżaniu dróg i ulic publicznych 10 pkt. (3 lata doświadczenia) Zadanie 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Artur Idziakowski, Jeżewo 34, 89-210 Łabiszyn. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 90 pkt (97,20 zł za 1 km odśnieżania), doświadczenie w odśnieżaniu dróg i ulic publicznych 10 pkt. (4 lata doświadczenia) Zadanie 7 Gminna Spółka Wodna, ul. Plac 1000- lecia 1, 89-210 Łabiszyn. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 90 pkt (95 zł za 1 km odśnieżania), doświadczenie w odśnieżaniu dróg i ulic publicznych 10 pkt. (2 lata doświadczenia) Zadanie 8 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Pietryszyn, Wenecja 25, 88-400 Żnin. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena 90 pkt (99,36 zł za 1 km odśnieżania), doświadczenie w odśnieżaniu dróg i ulic publicznych 10 pkt. (2 lata doświadczenia) Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję o unieważnieniu w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zadania 1. Po dopełnieniu wszelkich formalności zostanie ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony dla Zadania 1. 

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją na podbudowie tłuczniowej w m. Ojrzanowo dz. nr 88

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.10.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier, Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław 2 za cenę 232 266,80 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją na podbudowei tłuczniowej w m. Ojrzanowo dz. nr 88, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  

zamówienie na:

Modernizacja ulicy Żnińskiej w Łabiszynie na odcinku od km 0+000 do km 0+950

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.9.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza za cenę 267 577,80 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Modernizację ul. Żnińskiej w Łabiszynie od km 0+000 do km 0+950, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  

zamówienie na:

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łabiszyn w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.8.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S. A. ul.Wieniecka 39, 87-800 Włocławek za cenę: Cześć 1: 183 695,04 zł Część 2: 398 847,54 zł Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Łabiszyn w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka 2

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.7.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16 89-210 Łabiszyn za cenę 262 233,07 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka2, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.6.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group ul. Nowakowskiego 22, 00-668 Warszawa Oddział Toruń ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń za cenę 90 663,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  

zamówienie na:

Odnowa elewacji na kościele oraz budowa chodnika wokół kościoła w Jabłówko

zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16 89-210 Łabiszyn za cenę 112 434,95 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Odnowę elewacji na kościele, oraz budowę chodnika wokół kościoła w Jabłówku uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.5.2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4 58-100 Świdnica za cenę całkowitą 551 260,57 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%.  

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.4.2014
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: GRAFFITI Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski, Szybka 30, 88-200 Radziejów za cenę całkowitą 51 275,81 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%. 

zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w Zespole Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IP.271.1.2014
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: DARTE MONTAŻ Robert Kiszkowski za cenę całkowitą 69 495,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę wraz z montaże stolarki okiennej w Zespole Szkół w Lubostroniu, gmina Łabiszyn uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -100%. 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)