Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Dostawę podsypki cementowo - piaskowej na teren gminy Łabiszyn w 2014r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.12.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZEN-BUD Zenon Błażejewski, ul. Powstańców Wielkopolskich 46, 89-210 Łabiszyn za cenę całkowitą 140 220,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę podsypki cementowo – piaskowej na teren gminy Łabiszyn w 2014r. uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. 

zamówienie na:

Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2014r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.13.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe i Prefabrykacji Betonów KAMAL Sp. z o. o. za cenę całkowitą 270 636,90 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w 2014r. uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. 

zamówienie na:

Dostawę kruszywa ceglanego i betonowego na teren gminy Łabiszyn w 2014r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.14.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertą złożyła firma: : Dom – Bruk Paweł Domagała, Januszkowo 43, 88-400 Żnin za cenę całkowitą 216 480,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Dostawę kruszywa ceglanego i betonowego na teren gminy Łabiszyn w 2014r. uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. 

zamówienie na:

Usługi sprzętowo - transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2014r.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.15.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Transportowe „AUTOTRANSPORT” Paweł Konopa, Smerzyn 60A, 89-210 Łabiszyn za cenę całkowitą 288 189,00 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Usługi sprzętowo – transportowe wraz z obsługą operatorską przy bieżącym utrzymaniu i remontach dróg na terenie gminy Łabiszyn w 2014r. uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn w sezonie 2013/2014 –przetarg powtórzony w części dotyczącej miejscowości: Pszczółczyn, Wielki Sosnowiec, Władysławowo, Annowo, Jabłówko, Jabłowo Pałuckie, Buszkowo, Obielewo, Załachowo, Oporowo, Lubostroń, Obórznia.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.11.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: Zadanie 1 Mikuła Krzysztof, Władysławowo 22, 89-210 Łabiszyn za cenę 90 zł za 1 km odśnieżania. Zadanie 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Rol-Sad” Sp. z o. o. Lubostroń 15, 89-210 Łabiszyn za cenę 91,80 zł. Zadanie 5 Zakład Remontowo – Budowlany Zygmunt Kubiński za cenę 80 zł. Zadanie 8 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRAJÓZ” Grażyna Pietryszyn, Wenecja 25, 88-400 Żnin za cenę 90,72 zł. Wymienione firmy złożyły kompletne i ważne oferty uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.10.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2013  12:00
wynik postępowania: w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano oferty złożone przez: A. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń za cenę 105 039,00 zł. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę w zakresie: część I zamówienia: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 80%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20 %. B. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie 81-731, ul. Hestii 1, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 146B, 87-100 Toruń za cenę 49 512,00 zł. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę w zakresie: część II zamówienia: ubezpieczenia komunikacyjne, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100 %. 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łabiszyn w sezonie 2013/2014

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.9.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: Zadanie3 Janusz Słowiński, Nowe Dąbie 47, 89-210 Łabiszyn za cenę 90 zł za 1 km odśnieżania. Zadanie 4 Gospodarstwo Rolne Robert Garstecki, Nowe Dąbie 38, 89-210 Łabiszyn za cenę 97,20 zł. Zadanie 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Artur Idziakowski, Jeżewo 34, 89-210 Łabiszyn za cenę 97,20 zł. Zadanie 7 7 Gminna Spółka Wodna Łabiszyn, ul. Plac 1000- lecia 1, 89-210 Łabiszyn za cenę 85 zł Wymienione firmy złożyły kompletne i ważne oferty uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. Zadania 1, 2, 5 zostały unieważnione ponieważ oferty z najkorzystniejszą ceną przewyższają możliwości finansowa Zamawiającego. Zamawiający dokona powtórnej procedury przetargowej na w/w zadania. 

zamówienie na:

Dostawa jednej sztuki średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno - ekologicznego i działań gaśniczych

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Łabiszynie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp-1/2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 17 października 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MOTO – TRUCK” mgr inż. Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce za cenę 570 240,00 zł. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. 

zamówienie na:

Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ulicy Spółdzielczej w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.8.2013
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 2 października 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: „BUDO – MOST” Budowa i Remont Paweł Sobieski, Orło 35, 07-320 Małkinia za cenę 666 628,14 zł brutto Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ulicy Spółdzielczej w Łabiszynie uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. 

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.8.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył bank: Spółdzielcza Grupa Bankowa S. A. u!. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań reprezentowaną przez: Bank Spółdzielczy ,,Pałuki" w Żninie, ul. 7OO- lecia 41, 88-4OO Żnin za cenę całkowitą 235 959,91 zł. Wymieniony bank złożył kompletną i ważną ofertę na: Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena -1OO%.  

zamówienie na:

Zakup samochodu osobowego - mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.7.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Bieranowski Sp. z o. o. ul. Nowotoruńska 8, 85-840 Bydgoszcz za cenę 119 853,00 zł. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na: Zakup samochodu osobowego – mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. 

zamówienie na:

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, do długości 1,200 km, w obrębie geodezyjnym Łabiszyn Wieś dz. nr 148

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.6.2013
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANS – POM” Piotr Pomagier, Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław 2 2 za cenę 224 617,16 zł. Uzasadnienie: wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków do budynku PKS przy ul. Szubińskiej w Łabiszynie

zamawiający: Urząd Miejski w Łabiszynie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.4.2013
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Stanisław, Krystyna Sokołowscy s. c. Zakład Usługowo - Handlowy, ul. Jana Kausa 20, 88-300 Mogilno za cenę 50 408,60 zł brutto. Uzasadnienie: wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.3.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Instalacji Sanitarnych inż. Władysław Lewandowski, ul. Szybka 30, 86-200 Radziejów za cenę 52 255,04 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę na Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn, uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – 100%. 

zamówienie na:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ŁABISZYN

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarn nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.2.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 17 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica za cenę 753827,75 zł brutto. Uzasadnienie: wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

zamówienie na:

Dostawa gruzu ceglanego wraz z rozładunkiem na teren miasta Łabiszyna w 2013r.

zamawiający: Urząd Miejski w Łabiszynie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IBP.271.1.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 14 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Technika - Serwis, Dominik Buzała, Łabiszyn Wieś 60B, 89-210 Łabiszyn za cenę 167 280,00 zł brutto. Uzasadnienie: wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)