Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Modernizacja ulicy Polnej w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy z negocjacja
nr sprawy: IGM.271.3.2024
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 20 czerwca 2024  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Prodib Sp. z o. o. za cenę 855 851,40 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty  

zamówienie na:

Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy z możliwością negocjacji
nr sprawy: IGM.271.2.2024
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 28 maja 2024  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy PZP, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Prodib Sp. z o. o. ul. Łabiszyńska 6 86-061 Olimpin za cenę: 2 507 325,87 zł. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy z negocjacją
nr sprawy: IGM.271.12.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 25 stycznia 2024  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: WIMAR Sp. z o. o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo za cenę 2 150 040,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 95,77 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)