Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.6.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 2 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę PRODIB SP. z o.o. ul. Łabiszyńska 6 86-061 Olimpin. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Smogorzewo (dz. Nr 306) i Obórznia (dz. Nr 99)

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.7.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 2 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę GABRODROG Sp. z o.o. Bożejewice 3 88-400 Żnin Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej 130105C Ojrzanowo - Kania

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.4.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 25 marca 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za cenę 889 092,64 zł 

zamówienie na:

Remont budynku komunalnego Nowy Rynek 13 w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.3.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 10 marca 2022  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn za cenę 225 035,37 zł brutto 

zamówienie na:

Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w roku 2022

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.2.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 18 lutego 2022  08:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Terrazzo mgr inż. Jacek Kulupa, Kąkolewice 31, 61-840 Budzyń za cenę 341 555,63 zł brutto. 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)