zamówienie na:

Świadczenie usług cateringu dla dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy z negocjacją
nr sprawy: IGM.271.10.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 21 września 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EWA” Ewa Nowak ul. Plac 1000-lecia 4 89-210 Łabiszyn za cenę 107 640,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  
Dostęp do Dokumentów Przetargowych oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/46440/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (8 września 2023, 13:23:36)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (21 listopada 2023, 15:22:18)
Zmieniono: dodano informację o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 632