Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 345) starsze karty »
numer wpisu:

2022/0005

data: 5 kwietnia 2022
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. Wawrzynki 35, 88-400 Żnin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2022/0001

data: 13 grudnia 2021
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości Władysławowo.
dane
wnioskodawcy:
Burmistrz Łabiszyna
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2022/0002

data: 23 listopada 2021
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości Władysławowo.
dane
wnioskodawcy:
Burmistrz Łabiszyna
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2022/0004

data: 12 listopada 2021
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości Władyslawowo.
dane
wnioskodawcy:
Burmistrz Łabiszyna
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2022/0003

data: 12 listopada 2021
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości Władysławowo.
dane
wnioskodawcy:
Burmistrz Łabiszyna
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2021/0003

data: 4 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr. 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości Władysławowo.
dane
wnioskodawcy:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
miejsce przechowywania: URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

numer wpisu:

2021/0005

data: 8 czerwca 2021
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr. 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości Władysławowo
dane
wnioskodawcy:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2021/0004

data: 19 maja 2021
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr. 799/1, 799/2, 799/3, 798/1, 798/2, 798/3 oraz części 839 w miejscowości Władysławowo.
dane
wnioskodawcy:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
miejsce przechowywania: URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

numer wpisu:

2021/0002

data: 9 lutego 2021
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łabiszyn dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego LS-PLUS Sp. z o.o., Szałwiowa 34a/2, 62-064 Plewiska
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2021/0001

data: 9 lutego 2021
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łabiszyn dla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., Szałwiowa 34a/2, 62-064 Plewiska
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 345) starsze karty »