Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 359) starsze karty »
numer wpisu:

2023/0012

data: 29 sierpnia 2023
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obielewo, Gmina Łabiszyn
dane
wnioskodawcy:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
miejsce przechowywania: URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

numer wpisu:

2023/0007

data: 28 sierpnia 2023
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach: 57/3, 57/4, 60/3, 60/4, 57/1, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 34/1, 55/30, 55/29, 55/28, 55/26, 55/21, 55/20, 55/19, 55/18, 55/17, 55/16, 55/15, 55/14, 55/13, 55/12, 55/11, 55/10, 55/9, 55/8, 55/7, 55/6, 55/5 i 55/4 - położonych w obrębie geodezyjnym Wielki Sosnowiec.
dane
wnioskodawcy:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2023/0006

data: 23 sierpnia 2023
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach: 57/3, 57/4, 60/3, 60/4, 57/1, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 34/1, 55/30, 55/29, 55/28, 55/26, 55/21, 55/20, 55/19, 55/18, 55/17, 55/16, 55/15, 55/14, 55/13, 55/12, 55/11, 55/10, 55/9, 55/8, 55/7, 55/6, 55/5 i 55/4 - położonych w obrębie geodezyjnym Wielki Sosnowiec.
dane
wnioskodawcy:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2023/0003

data: 3 sierpnia 2023
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łabiszyn dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "LS-PLUS" Sp. z o.o., ul. Sporna 1, 67-709 Poznań
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2023/0002

data: 3 sierpnia 2023
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łabiszyn dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "LS-PLUS: Spółka z o.o., ul. Sporna 1, 61-709 Poznań
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2023/0010

data: 26 lipca 2023
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 57/3, 57/4, 60/3, 60/4, 57/1, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/1 1, 60/12, 60/13, 34/1, 55/30, 55/29, 55/28, 55/26, 55/21, 55/20, 55/19, 55/18, 55/17, 55/16, 55/15, 55/14, 55/13, 55/12, 55/1 1, 55/10, 55/9, 55/8, 55/7, 55/6, 55/5 i 55/4 - położonych w obrębie geodezyjnym Wielki Sosnowiec.
dane
wnioskodawcy:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
miejsce przechowywania: URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

numer wpisu:

2023/0008

data: 26 lipca 2023
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 57/3, 57/4, 60/3, 60/4, 57/1, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/1 1, 60/12, 60/13, 34/1, 55/30, 55/29, 55/28, 55/26, 55/21, 55/20, 55/19, 55/18, 55/17, 55/16, 55/15, 55/14, 55/13, 55/12, 55/1 1, 55/10, 55/9, 55/8, 55/7, 55/6, 55/5 i 55/4 - położonych w obrębie geodezyjnym Wielki Sosnowiec.
dane
wnioskodawcy:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
miejsce przechowywania: URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

numer wpisu:

2023/0009

data: 22 maja 2023
zakres przedmiotowy: Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 57/3, 57/4, 60/3, 60/4, 57/1, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/1 1, 60/12, 60/13, 34/1, 55/30, 55/29, 55/28, 55/26, 55/21, 55/20, 55/19, 55/18, 55/17, 55/16, 55/15, 55/14, 55/13, 55/12, 55/1 1, 55/10, 55/9, 55/8, 55/7, 55/6, 55/5 i 55/4 - położonych w obrębie geodezyjnym Wielki Sosnowiec.
dane
wnioskodawcy:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
miejsce przechowywania: URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

numer wpisu:

2023/0001

data: 13 lutego 2023
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: aktualizacja rejestru działalności regulowanej z urzędu, w związku z informacją o przekształceniu podmiotu - REMONDIS Bydgoszcz Spółka Akcyjna
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2022/0010

data: 1 września 2022
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zaświadczenie o zmianie we wpisie w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania właścicieli nieruchomości dla "LS - PLUS" Sp. z o.o. ul. Sporna 1, 61-709 Poznań
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 359) starsze karty »