zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby gminy Łabiszyn

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.4.2020
wartość: Poniżej 214 000,00 Euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach którego Wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub dwie części przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do realizacji zamówienia w: -Części 1 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w zakresie taryf: C11, G11, C12a, C12b, C21, wybrano ofertę złożoną przez firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 591 077,45 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty – cena – waga 100%; -Części 2 Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w zakresie taryfy C11o wybrano ofertę złożoną przez firmę ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań za cenę 277 538,90 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty: cena – waga 100%.  
informacja o wyniku przetargu (45kB) pdf
protokół_z_otwarcia (63kB) pdf
Ogłoszenie nr 546971-N-2020 (408kB) pdf
SIWZ (275kB) pdf
Załącznik nr 1 (243kB) word
Załącznik nr 2 (17kB) excel
Załącznik nr 3 (15kB) excel
Załącznik nr 4 (36kB) word
Załącznik nr 5 (31kB) word
Załącznik nr 6 (53kB) pdf
Załącznik nr 7 (53kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Patryk Maciejewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (3 czerwca 2020, 13:01:20)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (23 czerwca 2020, 15:12:41)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu IGM_271_4_2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 969