zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy z negocjacją
nr sprawy: IGM.271.12.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 25 stycznia 2024  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: WIMAR Sp. z o. o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo za cenę 2 150 040,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 95,77 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  
Dostęp do Dokumentów Przetargowych oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/50641/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (14 grudnia 2023, 14:54:38)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (23 lutego 2024, 10:48:57)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1048