zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Łabiszyn na rok 2024 - 2025.

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IGM.271.11.2023
wartość: powyżej 'progów unijnych' na podst. ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 listopada 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. ul. Metalowców 4 , 58-100 Świdnica za cenę 9 566 217,42 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  
Dostęp do Dokumentów Przetargowych oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem 
Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/48538/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski, Agata Pogorzały
Opublikował: Adrian Lubiszewski (26 października 2023, 21:51:58)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (14 grudnia 2023, 14:57:22)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 358