zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej Łabiszyn Wieś - Ojrzanowo

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy z negocjacją
nr sprawy: IGM.271.9.2023
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 15 września 2023  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę Dromaks Piotr Myszkier ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz za cenę 829 640,91 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  
Dostęp do Dokumentów Przetargowych oraz:
- składanie ofert,
- wymiana informacji,
- przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (które zdefiniowane zostały w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem
Platformy zakupowej:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/46305/summary

metryczka


Odpowiada za treść: Adrian Lubiszewski
Opublikował: Adrian Lubiszewski (31 sierpnia 2023, 15:32:27)

Ostatnia zmiana: Adrian Lubiszewski (18 września 2023, 13:55:58)
Zmieniono: dodano informację o wyniku postępowania przetargowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 549